AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido principal de la página actual.

Ir al menú principal de la página.


MENÚ AUXILIAR DE LA PÁGINA


SECCIONES PRINCIPALES DEL SITIO WEB


CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

SENDERO DE MIGAS

Gipuzkoako 10 urte eta gehiagoko pertsonen % 23,6ak erdi-goi mailako edo goi mailako ikasketak ditu

2015.10.15

Hezkuntzari buruzko Udal Estatistikak (Eustat) 10 urte eta gehiagoko Gipuzkoako pertsonek eskuratutako ikasketa maila jasotzen du.

Gipuzkoako eskualde guztietan eskuratutako ikasketa maila hobetu egin da: maila orokorrei eta kualifikazio gabekoei lotutako biztanleriaren ehunekoa gutxitzen den heinean (lehen eta bigarren mailakoak arte) eta ikasketa profesionalen eta goi mailakoen ehunekoa hazten den heinean.

Grafikoak Gipuzkoako eskualde bakoitzeko biztanleriaren ikasketa maila jasotzen da hiru maila handitan bilduta (%). Nabarmentzen du eskualde guztietan gutxienez bost pertsonatik batek erdi-goi mailako edo goi mailako ikasketak dituela eta Donostialdean ehunekoa handiagoa da (% 26,7).

PIE DE PÁGINA

GNet: gipuzkoa.eus