AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido principal de la página actual.

Ir al menú principal de la página.


MENÚ AUXILIAR DE LA PÁGINA


SECCIONES PRINCIPALES DEL SITIO WEB


CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

SENDERO DE MIGAS

Etengabeko ikaskuntza definitu: Europako baliabide eta printzipioei onura gehien atera

2012.02.14

Baliabide eta printzipioen erabilerak kualifikazioen ulermena errazten du eta etengabeko ikaskuntza hobetzen du sistemak malguagoak bihurtzen dituelako, eta honek, lan mugikortasunean eta mugikortasun geografikoan laguntzen du.

Europako baliabide eta printzipioen sorrerak interesa duten agente multzo garrantzitsu baten arteko elkarrizketa erraztu du, hala nola, gobernuak, giza bitartekoak, instituzioak, ikasleak eta sektore publiko zein pribatuko LH-ko hornitzaileak.

Sei dira Europako baliabide komunak:

- Kualifikazioen Europako Markoa (KEM).

- Lanbide Heziketako Kredituen Europako Transfe-rentzia Sistema (ECVET, ingeleraz).

- Europass.

- Lanbide Heziketan Kalitatezko Garantiaren n Europako Erreferentziako Markoa (EQAVET, ingeleraz).

- Ikaskuntza ez formala eta informala identifikatu eta balidatzeko erabiltzen diren ildoak eta printzipioak.

- Etengabeko aholkularitza eta orientazioaren inguruan printzipioak.

PIE DE PÁGINA

GNet: gipuzkoa.eus